BẢO HIỂM Ô TÔ – HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

by / Friday, 07 August 2015 / Published in Bảo Hiểm, Phi nhân thọ

images (17)

XE BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG, BẠN CẦN:

 1. Áp dụng các biện pháp cứu chữa nếu có thương tổn về người. Không di chuyển xe trừ khi cần thiết để cứu hoặc mang người bị thương ra,
 2. Gọi ngay cho cảnh sát giao thông địa phương để giải quyết,
 3. Chụp hình xe bị tổn thất và hiện trường tổn thất nếu có thể,
 4. Gọi ngay 18006789 (miễn phí 24/7) để thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn kịp thời!

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KHI XE CẦN CỨU HỘ (HÀ NỘI) 0903 29 29 29


QUI TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG:

Bảo hiểm Vật chất xe:

 • Thông báo và kê khai tổn thất:

– Mang xe đến 1 trong các cơ sở sửa chữa xe được ủy quyền của AIG

– Lấy biểu mẫu và kê khai Thông báo tổn thất tại cơ sở sửa chữa.

– Cơ sở sửa chữa xe sẽ liên lạc trực tiếp với AIG để giám định và lên báo giá sửa chữa.

 • Giám định

Không để cơ sở sửa chữa tiến hành sửa xe khi chưa có sự chấp nhận sửa chữa từ AIG. Chúng tôi sẽ thu xếp giám định xe trước khi chấp thuận cho cơ sở sửa chữa sửa xe.

 • Miễn thường và khấu hao sử dụng

Theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm,bạn có trách nhiệm chi trả cho những khoản này,nếu có.Bạn cần thanh toán trực tiếp cho cơ sở sửa xe sau khi xe đã được sửa xong

Các chứng từ cần cung cấp khi nhận lại xe:

 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 2. Giấy thông bảo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 3. Biên bản Tai nạn của Công an giao thông (bản sao)
 4. Ảnh chụp tai nạn (nếu có)
 5. Bản tường trình của tài xế
 6. Giấy phép lái xe (bản sao)
 7. CMND của lái xe (bản sao)
 8. Giấy đăng kí xe (bản sao)
 9. Giấy phéo lưu hành (bản sao)

Bảo hiểm Tai nạn đối với tài xế và người ngồi trên xe:

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 2. Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 3. Biên bản tai nạn của Công an giao thông (bản sao)
 4. Chứng từ y tế, hóa đơn y tế, viện phí,…
 5. Chứng nhận thương tật
 6. Giấy chứng từ (trường hợp tử vong) (bản sao)

Bảo hiểm Tài sản cá nhân trong xe

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 2. Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 3. Biên bản xác nhận trộm, cướp, tai nạn của Công an giao thông (bản sao)
 4. Chứng từ, hóa đơn mua hàng của tài sản bị tổn thất…

 

Bảo hiểm Chi phí thay thế chìa khóa

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 2. Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 3. Chứng từ, hóa đơn sửa chữa/thay thế chìa khóa
 4. Chứng từ, hóa đơn chi phí cầu kéo xe (nếu có)

 

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bên thứ ba:

 • Chuyển toàn bộ thông tin tổn thất về công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam ngay lập tức,
 • Giải quyết các thiệt hại với bên thứ ba theo các trách nhiệm theo luật. Không chấp nhận trách nhiệm,hứa hẹn thanh toán hoặc thanh toán cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm,
 • Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán lại cho Người được bảo hiểm các chi phí theo luật hoặc các chi phí đã chấp thuận cho người được bảo hiểm thanh toán với người thứ ba đến giới hạn quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

a. Đối với Thiệt hại về người:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 • Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 • Bản tường trình tai nạn
 • Biên bản tai nạn của Công an giao thông (bản sao)
 • Chứng từ y tế, hóa đơn y tế, viện phí…
 • Chứng nhận thương tật
 • Giấy chứng từ (trường hợp tử vong) (bản sao)
 • Giấy biên nhận hoặc thỏa thuận bồi thường

b.Đối với Thiệt hại về tài sản:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
 • Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường
 • Bản tường trình tai nạn
 • Biên bản tai nạn của Công an giao thông (bản sao)
 • Biên bản giám định thiệt hại
 • Các chứng từ khác chứng minh tổn thất (nếu có)
 • Giấy biên nhận hoặc thỏa thuận bồi thường

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

TOP